Thành Phố Hồ Chí Minh top 10 bệnh viện răng hàm mặt uy tín

Nếu bạn đang tìm kiếm một bệnh viện răng hàm mặt uy tín tại Thành Phố Hồ Chí Minh, bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây. Đây là 10 bệnh viện răng hàm mặt được nhiều người tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ chuyên môn.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM: Đây là bệnh viện răng hàm mặt lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất tại TP.HCM. Bệnh viện có đầy đủ các khoa chuyên ngành như nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha, cấy ghép implant, điều trị tủy, phục hình răng…
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Quốc Tế Việt Pháp: Đây là bệnh viện răng hàm mặt quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập từ năm 1994. Bệnh viện áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng dịch vụ, an toàn và vệ sinh. Bệnh viện cũng có nhiều bác sĩ nước ngoài và đào tạo liên tục cho đội ngũ bác sĩ trong nước.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Quân Đội 175: Đây là bệnh viện răng hàm mặt quân sự có uy tín và kinh nghiệm lâu năm. Bệnh viện có các khoa chuyên ngành như nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha, cấy ghép implant, phục hình răng… Bệnh viện cũng có các dịch vụ khám và điều trị cho người có thẻ BHYT.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược TP.HCM: Đây là bệnh viện răng hàm mặt trực thuộc trường Đại Học Y Dược TP.HCM, được thành lập từ năm 2003. Bệnh viện có các khoa chuyên ngành như nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha, cấy ghép implant, phục hình răng… Bệnh viện cũng là nơi đào tạo và nghiên cứu khoa học về răng hàm mặt cho sinh viên và bác sĩ.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Quốc Tế Sài Gòn: Đây là bệnh viện răng hàm mặt quốc tế được thành lập từ năm 2008. Bệnh viện có các khoa chuyên ngành như nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha, cấy ghép implant, phục hình răng… Bệnh viện cũng có các dịch vụ khám và điều trị cho người nước ngoài và người Việt Nam có yêu cầu cao về chất lượng.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Quốc Tế Starlight: Đây là bệnh viện răng hàm mặt quốc tế được thành lập từ năm 2010. Bệnh viện có các khoa chuyên ngành như nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha, cấy ghép implant, phục hình răng… Bệnh viện cũng có các dịch vụ khám và điều trị cho người nước ngoài và người Việt Nam có yêu cầu cao về chất lượng.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Quốc Tế Nha Khoa Kim: Đây là bệnh viện răng hàm mặt quốc tế được thành lập từ năm 2012. Bệnh viện có các khoa chuyên ngành như nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha, cấy ghép implant, phục hình răng… Bệnh viện cũng có các dịch vụ khám và điều trị cho người nước ngoài và người Việt Nam có yêu cầu cao về chất lượng.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Quốc Tế Nha Khoa Phương Nam: Đây là bệnh viện răng hàm mặt quốc tế được thành lập từ năm 2014. Bệnh viện có các khoa chuyên ngành như nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha, cấy ghép implant, phục hình răng… Bệnh viện cũng có các dịch vụ khám và điều trị cho người nước ngoài và người Việt Nam có yêu cầu cao về chất lượng.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Quốc Tế Nha Khoa Hoàn Mỹ: Đây là bệnh viện răng hàm mặt quốc tế được thành lập từ năm 2016. Bệnh viện có các khoa chuyên ngành như nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha, cấy ghép implant, phục hình răng… Bệnh viện cũng có các dịch vụ khám và điều trị cho người nước ngoài và người Việt Nam có yêu cầu cao về chất lượng.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Quốc Tế Nha Khoa Minh Khai: Đây là bệnh viện răng hàm mặt quốc tế được thành lập từ năm 2018. Bệnh viện có các khoa chuyên ngành như nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha, cấy ghép implant, phục hình răng… Bệnh viện cũng có các dịch vụ khám và điều trị cho người nước ngoài và người Việt Nam có yêu cầu cao về chất lượng.

Viết một bình luận